Matura fizyka

Uczniowie, którzy chcą zdawać maturę z fizyki powinni skrupulatnie się do niej przygotować. Warto skorzystać z książek, które pomogą usystematyzować wiedze oraz zapewnią powtórkę z niezbędnych informacji.

“Teraz matura. Fizyka. Vademecum z zadaniami”

– vademecum zapewnia uczniom systematyczną naukę, mogą oni rozwiązywać przykładowe zadania maturalne dzięki czemu utrwalą swoje umiejętności. Zawiera niezbędne informacje teoretyczne. W książce zamieszczono również wskazówki, które mają za zadanie zwrócić uwagę uczniów na wiadomości istotne z punktu widzenia egzaminu. Na końcu vademecum umieszczono odpowiedzi do wszystkich poleceń dzięki czemu uczeń może wyćwiczyć umiejętności, które są sprawdzane na maturze.

Matura 2022. Fizyka. Vademecum. Zakres rozszerzony”

– książka zawiera materiał przygotowany zgodnie z obecną podstawą programową. Materiał w niej zawarty pozwala powtórzyć i uporządkować wiadomości potrzebne do egzaminu maturalnego. W vademecum uczeń znajdzie ważne wzory i definicje, zadania wraz z rozwiązaniami do nich oraz tablice stałych wartości. Z pomocą książki uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i zdolności praktyczne. Zamieszczono wszystkie przydatne informacje z zakresu fizyki : mechanikę, budowę materii, zagadnienia dotyczące astronomii. Na końcu vademecum z fizyki znajdziemy tablice z wzorami, schematami i pojęciami fizycznymi przydatnymi na maturze.

“Vademecum. Matura. Fizyka”

– vademecum zawiera całość materiału potrzebnego do egzaminu maturalnego zgodne z obowiązującą aktualnie podstawą programową. Wszystkie polecenia zawierają szczegółowe wyjaśnienia ze sposobami ich rozwiązania krok po kroku. Na marginesach zamieszczono najważniejsze kwestie wraz z objaśnieniami najtrudniejszych czynności. Tam gdzie zaszła taka potrzeba do zadań załączono rysunki, najważniejsze wiadomości zamieszczono w ramkach. Na końcu książki dla ułatwienia znajduje się indeks pojęć. Dodano również zagadnienia maturalne, przykładowe zadania oraz próbne arkusze egzaminacyjne.